Skolų išieškojimas | AM Law Firm

Skolų išieškojimas

IKITEISMINIS SKOLŲ IR ŽALOS ATLYGINIMO IŠIEŠKOJIMAS

Ikiteisminis skolos ar žalos atlyginimo išieškojimas- tai efektyvus ir nebrangus būdas taupant laiką paspartinti skolos išieškojimą.

Užsisakius ikiteisminio žalos ar skolos išieškojimo paslaugas mes:

 • Vizituosime skolininką bei informuosime jį apie galimas teisines pasekmes tuo atveju, jei skolininkas nesilaikys nustatytų terminų, atsisakys padengti įsiskolinimą;
 • Nusiųsime įspėjimą apie pareigą kompensuoti žalą ar sumokėti skolą, įskaitant delspinigius;
 • Imsimės visų teisėtų priemonių tam, kad būtų pasirašytas skolos ar žalos pripažinimo bei pasižadėjimo padengti įsiskolinimą dokumentas;
 • Vykdome derybas su skolininkais, sudarome taikos sutartis, surandame daugiau alternatyvių skolų išieškojimo sprendimų. Pasiūlome lanksčius skolų apmokėjimų terminus, skatiname skolininkus greičiau apmokėti sąskaitas;
 • Imsimės visų teisėtų priemonių, kad skolos išieškojimo išlaidas (mokestį už paslaugą) padengtų skolininkas ar žalą padaręs asmuo.

TEISMINIS SKOLŲ IR ŽALOS ATLYGINIMO IŠIEŠKOJIMAS

 • Mūsų įmonės teisininkai įvertins bylos baigties galimybes, parinks palankiausią teisminio išieškojimo priemonę, variantą, paruoš visus reikiamus procesinius dokumentus. Šią paslaugą siūlome rinktis, jeigu:
 • Nepavyko skolų ir žalos atlyginimo išieškojimo būdai arba rezultatai gauti juos pasitelkus nebuvo veiksmingi;
 • Norite užsitikrinti priverstinį teismo sprendimo vykdymą;
 • Norite, kad būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės (areštuotos skolininko ar žalą padariusio asmens sąskaitos, kilnojamas ir nekilnojamas turtas, nustatytas draudimas sudaryti tam sandorius ir kt.);
 • Skolininkas ar žalą padaręs asmuo ilgą laiką vengia grąžinti skolą ar kompensuoti padarytą žalą;
 • Skolininkai nėra nusiteikę bendradarbiauti.

Pasirinkus šią paslaugą pasiūlysime konsultacijas atsižvelgiant į individualias situacijos aplinkybes bei padėsime pasirinkti geriausią teisminio išieškojimo variantą (teismo įsakymo išdavimas, ieškinys dokumentinio proceso tvarka, ginčo teisenos tvarka), taip pat paruošime procesinius dokumentus.

Mumis pasitiki: