MB steigimas | AM Law Firm

MB steigimas

 

MAŽOSIOS BENDRIJOS (MB) STEIGIMAS:

STEIGIMO PROCEDŪRA:

  1. Pavadinimo rezervavimas.
  2. Buveinės adreso suteikimas.
  3. Steigimo dokumentų parengimas.(steigimo aktas arba steigimo sutartis, nuostatai, MB narių sprendimas)
  4. Įnašo sudarymas.
  5. Antspaudo pagaminimas
  6. Kliento atstovavimas Registrų centre ir pas notarą.

TRUKMĖ:

MB įsteigiama per 3 dienas.

REIKALINGI DUOMENYS:

  1. Vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vieta.
  2. MB narių skaičius, vardai, pavardės, asmens kodai, gyv. vietos. MB nariu gali būti tik fizinis asmuo.

Mumis pasitiki: