Įstatinio kapitalo didinimas arba mažinimas | AM Law Firm

Įstatinio kapitalo didinimas arba mažinimas

Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas ar didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę.

Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas išleidžiant naujas akcijas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais arba didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus)

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiems tikslams:

 1. vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 2. siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 3. siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 4. norint ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas.

Dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Teikiamos paslaugos:

 • parenkame geriausią būdą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą pagal Jūsų pateiktus įmonės dokumentus;
 • parengiame įstatinio kapitalo didinimui  ar įstatinio kapitalo mažinimui reikalingus dokumentus (visuotinio akcininkų susirinkimo protokolus, paskelbiame apie įstatinio kapitalo didinimą ar mažinimą įmonės įstatuose nurodyta tvarka, pakeičiame įstatus ir t.t.)
 • atstovaujame Registrų Centre ir notarų biure;
 • teikiame teisines konsultacijas visos procedūros metu.

Paslaugų kaina:

 • dokumentų paruošimas – 600 Lt / 173.77 EUR;
 • notaro mokestis – 250 Lt/ 72.41 EUR
 • Registrų Centro mokestis – 102 Lt / 29.54 EUR

Mumis pasitiki: