Įmonių pardavimas | AM Law Firm

Įmonių pardavimas

Parduodame visų teisinių formų įmones (uždarąsias akcines bendroves, akcines bendroves, individualias įmones, ūkines bendrijas, viešąsias įstaigas, mažąsias bendrijas ir kt.).

Įmonių pardavimo procedūra:

  1. Iš pateikto įmonių sąrašo išsirenkama įmonė ( įmonę galime įsteigti ir su Jūsų sugalvotu pavadinimu).
  2. Pateikiama informacija apie įmonės direktorių, akcininkus ar kitus organus (t. y. vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai, el. pašto adresai).
  3. Parengiame sutartis (akcijų pirkimo pardavimo sutartis; mažosios bendrijos nario teisių perleidimo sutartis ir t.t.) bei paruošiame visus dokumentus Registrų Centrui.
  4. Vieno susitikimo metu pasirašome visus dokumentus, susijusius su įmonės pardavimu.
  5. Naujos įmonės savininkui yra perduodami įmonės steigimo dokumentai, kaupiamoji ir einamoji banko sąskaitos (UAB steigimo atveju), vertybinių popierių sąskaita (UAB steigimo atveju), pirkimo – pardavimo sutartis,  elektroninis sertifikuotas išrašas bei kiti dokumentai.

Privalumai perkant jau įsteigtą įmonę:

  • jau suformuotas įstatinis kapitalas (2500 EUR). Jums nereikia vykti į banką (dėl kaupiamosios ir einamosios sąskaitų atidarymo);
  • įmonės pardavimo procedūra užtrunka mažiau laiko, nei steigiant naują įmonę.

Vieno susitikimo metu pasirašomi visi dokumentai, susiję su įmonės pirkimu. Dokumentai, priklausomai nuo sutarties šalių,  pateikiami lietuvių, anglų bei rusų kalbomis.

 

Mumis pasitiki: