Įmonių likvidavimas | AM Law Firm

Įmonių likvidavimas

Įmonės likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina.

Juridinio asmens likvidavimo pagrindai gali būti tik šie:

 1. juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą;
 2. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį;
 3. teismo priimtas sprendimas ar nutartis likviduoti juridinį asmenį.
 4. laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo, pabaiga;
 5. juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimas mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu juridinio asmens dalyvis per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti.

Likvidavimas gali būti savanoriškas (kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl įmonės likvidavimo) bei priverstinis.

Teikiamos paslaugos:

 • parengiame reikalingus dokumentus likvidavimo procedūrai atlikti;
 • perduodame likviduotos bendrovės dokumentus saugoti Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
 • sudarome bendrovės likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašome likvidavimo eigą ir patvirtiname, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
 • pateikiame juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus likviduotai bendrovei išregistruoti;
 • atstovaujame Jūsų interesus visose valstybinėse įstaigose;
 • teikiame teisines konsultacijas visos procedūros metu.

Įmonės likvidavimas atliekamas maždaug per 6 mėn.

Kainą sudaro:

 • Įmonės likvidavimas – 1500- 4000 Lt / 434.43 – 1158.48 EUR (kaina paskaičiuojama individualiai, pateikus reikaimus įmonės dokumentus)
 • Mokestis Registrų Centrui – 73 Lt / 21.14 EUR

Mumis pasitiki: